Financie

Základná finančná gramotnosť

V ére spotreby a v podmienkach trhového hospodárstva je veľmi dôležité naučiť sa, ako nakladať s peniazmi. Tieto vedomosti nie sú vyučované v škole a nie sú vyučované ani na vysokých školách (okrem niektorých ekonomických fakúlt). Ale ak neviete, ako nakladať s peniazmi, ako si ich ukladať, investovať, predvídať svoje náklady, potom s najväčšou pravdepodobnosťou

Financie

4 ROZLIČNÉ TYPY PEŇAZÍ

Komoditné peniaze Komoditné peniaze sú najjednoduchší a pravdepodobne aj najstarší typ peňazí na svete. Nadväzuje na vzácne prírodné zdroje, ktoré slúžia ako prostriedok výmeny, uloženia hodnoty a účtovnej jednotky. Komoditné peniaze úzko súvisia (a pochádzajú) z barterového systému, kde sa tovar a služby priamo vymieňajú za iný tovar a služby.   Dôležitá vec, ktorú treba

Financie

Ako spravovať spoločné financie v partnerstve/manželstve

Medzi prvé úskalia spoločného života patrí aj spoločné spravovanie všetkých financií. Čerství mladomanželia sa musia rozhodnúť ako naložiť zo svojimi príjmami a výdavkami už ako pár a nie ako dvaja samostatní ľudia.   Existujú 3 spôsoby: môžu svoje financie riešiť samostatne, spoločne alebo kombináciou samostatných a spoločných účtov. Samozrejme všetko má svoje klady aj zápory.

Financie

Vyrábať a bohatnúť?

Aby obchodník, podnikateľ alebo prostý jedinec mohol zbohatnúť, musí viac vyrábať a ponúkať na trhu. Taká je prostá logika. Ide to však aj inak? Na jednoduchom príklade dvoch malých chlapcov si ukážeme, nie všetko ide hrubou silou výroby. Predstavte si krásne zasnežený predmikulášsky večer a detskú radosť v očiach, ktorí sa čistením čižmičiek pripravujú na príchod Mikuláša. Čižmičky

Financie

10 najbohatších krajín Európy

To, ktorá krajina je najbohatšia, sa dá určiť viacerými spôsobmi. Najčastejšie sa používa HDP, čo znamená hrubý domáci produkt a teda finálna hodnota všetkých výrobkov a služieb v danej krajiny za dané obdobie, väčšinou rok. Podľa HDP je najbohatšou krajinou v Európe Luxembursko. Avšak, ak sa pozrieme na celkové bohatstvo alebo teda množstvo financií ktoré má krajina k dispozícií, sa