Financie

4 ROZLIČNÉ TYPY PEŇAZÍ

Komoditné peniaze Komoditné peniaze sú najjednoduchší a pravdepodobne aj najstarší typ peňazí na svete. Nadväzuje na vzácne prírodné zdroje, ktoré slúžia ako prostriedok výmeny, uloženia hodnoty a účtovnej jednotky. Komoditné peniaze úzko súvisia (a pochádzajú) z barterového systému, kde sa tovar a služby priamo vymieňajú za iný tovar a služby.   Dôležitá vec, ktorú treba o

Financie

Základná finančná gramotnosť

V ére spotreby a v podmienkach trhového hospodárstva je veľmi dôležité naučiť sa, ako nakladať s peniazmi. Tieto vedomosti nie sú vyučované v škole a nie sú vyučované ani na vysokých školách (okrem niektorých ekonomických fakúlt). Ale ak neviete, ako nakladať s peniazmi, ako si ich ukladať, investovať, predvídať svoje náklady, potom s najväčšou pravdepodobnosťou sa môže vyskytnúť určité ťažkosti